Vše, co děláme v CrossFitu Olomouc se zaměřuje na kvalitu instruktáže, bezpečnost a efektivnost, takže pro postup do Basic a Classic lekcí je potřeba projít Start programem. Program klade důraz na provedení základních pohybů v CrossFitu, rozvoj dovedností. Na konci každé lekce je nějaký WOD. V osnovách jsou zahrnuty všechny typy cviků s vlastní vahou, kettlebell, olympijské vzpírání a atletika. PRVNÍ lekce ZDARMA pro všechny.